panele słoneczne

Znaczny wzrost liczby paneli słonecznych wspiera projekt „Road to Better”

12.07.2023

Ford poczynił znaczący krok w realizacji programu zrównoważonego rozwoju „Road to Better”, podpisując porozumienie o wspólnej strategii działania na rzecz ochrony klimatu z niemieckim dostawcą energii RheinEnergie.

  • Ford i niemiecki dostawca energii RheinEnergie ogłaszają plan działania na rzecz bardziej zrównoważonej przyszłości w ramach nowej umowy o współpracy
  • Ford zwiększy trzykrotnie powierzchnię paneli słonecznych w zakładach w Kolonii, aby generować więcej produkowanej lokalnie energii
  • Odnawialne źródła energii są ważnym elementem pozwalającym osiągnąć neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla w całym europejskim śladzie infrastruktury, logistyki i bezpośrednich dostawców Forda do 2035 r.
  • Ford niedawno otworzył Centrum Pojazdów Elektrycznych w Kolonii, pierwszy zakład montażu, neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla, pomagający w realizacji programu Road to Better.

Proponowane działania przewidują trzykrotne zwiększenie efektywności działającego już w zakładzie Forda systemu paneli fotowoltaicznych, wspólne zaangażowanie w zwiększenie udziału energii elektrycznej produkowanej lokalnie ze źródeł odnawialnych, a także działania, które podniosą wydajności procesów produkcyjnych i oświetlenia w oddziale w w Kolonii.

Powierzchnia paneli słonecznych na dachu środkowoeuropejskiego magazynu części zamiennych Forda w Merkenich w Kolonii wzrośnie, aby wygenerować moc 3,76 mWp, która odpowiada rocznemu zużyciu energii elektrycznej przez około 1100 domów. Instalacja, która ma zostać ukończona do połowy 2024 roku, będzie dostarczać około 6 proc. energii elektrycznej, potrzebnej zakładom Forda zlokalizowanym w Merkenich, między innymi dla centrum badawczo-rozwojowego. Oprócz rozbudowy systemu paneli słonecznych, Ford promuje również rozbudowę farm wiatrowych w regionie. RheinEnergie wskazała dwa sąsiadując obszary, które mogłyby potencjalnie dostarczać energię dla okolicznych gospodarstw domowych i zakładów Forda.

Panele słoneczneAndreas Feicht, dyrektor RheinEnergie, Martin Sander, dyrektor Ford Model e w Europie

 

– Ford zdecydowanie stawia na swobodę przemieszczania się, łącząc to z troską o planetę. Za pośrednictwem RheinEnergie pozyskujemy już dla naszych zakładów w Kolonii całą energię elektryczną z odnawialnych źródeł. Współpracujemy obecnie nad tym, aby w przyszłości energia elektryczna była produkowana w większym stopniu lokalnie – powiedział Martin Sander, dyrektor generalny Ford Model e w Europie. 

W zeszłym miesiącu Ford otworzył Centrum Pojazdów Elektrycznych w Kolonii, pierwszy neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla zakład montażowy firmy na świecie, będący elementem ambitnego planu osiągnięcia neutralności węglowej w całej europejskiej sieci zakładów oraz w działalności logistyki i bezpośrednich dostawców do 2035 r. Droga ku lepszemu «Road to Better» to zobowiązanie Forda do budowania bardziej zrównoważonej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i sprawiedliwej przyszłości transportu, w której każdy człowiek ma swobodę poruszania się i realizowania swoich marzeń.

– Wszyscy mamy ten sam cel: uczynić Kolonię miastem przyjaznym dla klimatu do 2035 roku. Możemy osiągnąć ten ambitny cel tylko wtedy, gdy opracujemy i wdrożymy konkretne rozwiązania we współpracy z dużymi firmami, działającymi Kolonii – powiedział Andreas Feicht, dyrektor generalny RheinEnergie. – Wspólnie z Fordem pracujemy nad bardziej energooszczędnymi procesami produkcyjnymi i stopniową dekarbonizacją dostaw ciepła w zakładzie w Kolonii. Wytwarzana w regionie zielona energia jest niezbędna, aby krajowa produkcja samochodów była bardziej opłacalna i zrównoważona.

Cała energia elektryczna pozyskiwana przez zakłady produkcyjne Forda pochodzi obecnie ze źródeł odnawialnych. Od 2008 roku zakład Forda w Kolonii kupuje prąd pochodzący wyłącznie ze źródeł odnawialnych za pośrednictwem RheinEnergie. Na początku roku w zakładzie w Walencji uruchomiona została nowa instalacja solarna, która będzie sukcesywnie rozbudowywana, aby w 2024 r. osiągnąć moc 10 mWp.                                                                   


Ważne informacje
Po pełnym uruchomieniu Centrum Produkcji Pojazdów Elektrycznych Forda w Kolonii uzyska niezależną certyfikację jako neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla. Spełnianie warunków certyfikacji będzie podlegało regularnej kontroli i weryfikowane z zakupem praw neutralizacji śladu węglowego (tzw. offsetem węglowym) dla wszelkich pozostałych emisji.


Aktualności i wydarzenia

Promocje

Pokaż najnowsze promocje Ren-Car

Aktualności i wydarzenia

Pokaż najnowsze aktualności od Ren-Car